send link to app

Hebrew Bible Dictionary


4.8 ( 5968 ratings )
Referans Eğitim
Geliştirici: Sand Apps Inc.
2.99 USD

İncilde kullanılan 7200 İbranice kelimeler. 40 İnciller 15 büyük yorumlar ile birlikte içerir. Tam anlamları, en güçlü numarası ilişkileri, konuşma ve İngilizce çevirisi parçası keşfedin. Benzer bir anlam olanları bir kelime link.